Cesty Košice

Zametanie a čistenie

Poskytujeme služby ohľadom údržby a čistenia miestnych komunikácií a ciest. Zabezpečíme Vám letné aj zimné pravidelné čistenie Vášho areálu a to strojové aj ručné.

Po odfrézovaním krytov a podkladov poskytujeme dodatočnú službu zametania frézovanej plochy zametacím vozidlom Mercedes Ateco 1324 LKO s nadstavbou FAUN VIAJET 6 R/H s odsávaním, alebo šmykom riadeným nakladačom so zametacou nadstavbou a čelným zametačom na vozidle Scania.

Taktiež dlhoročne spolupracujeme so spoločnosťou KOSIT a.s. pri zimnej alebo letnej údržbe mestských komunikácií.

V RÁMCI TEJTO SLUŽBY POSKYTUJEME:
  •  Zametanie a čiestenie komunikácií, chodníkov, parkovísk, areálov

Verified by MonsterInsights