Cesty Košice

CESTY KOŠICE

Špecialisti na opravu a výstavbu cestných
komunikácií, cyklociest a chodníkov.

O nás

Firma CESTY KOŠICE s.r.o. je profesionálnou stavebnou spoločnosťou pôsobiacou na Slovensku od roku 2012 v oblasti inžinierskych stavieb. Hlavným zameraním spoločnosti je výstavba, rekonštrukcia a oprava:

– ciest a komunikácií
– parkovísk
– spevnených plôch
– chodníkov
– cyklociest

Vykonávame frézovanie asfaltových a betónových krytov a podkladov v akomkoľvek rozsahu, ručnú a strojovú pokládku asfaltových krytov a podkladov, zhotovenie konštrukčných vrstiev líniových stavieb, zemné práce, prepravné služby materiálov a strojov, ale aj kalkulácie rozpočtov a výkon stavbyvedúceho. Všetky práce vieme realizovať vlastnými strojnými, dopravnými a pracovnými kapacitami. Vo všetkých fázach realizácie stavby a poskytovaní služieb kladieme dôraz na požiadavky investora a stavby, ako aj na kvalitu vykonaných prác za najlepšiu dosiahnuteľnú cenu.

ISO Certifikáty:

Služby

Asfaltové kryty a podklady

Frézovanie

Spevnené plochy a stavebná činnosť

Zametanie a čistenie

Prepravné služby

Prenájom mechanizácie s obsluhou

Prezentačné video

Naši klienti

Kontakt

Kontaktné informácie

Sídlo: Mlynská 28, 040 01 Košice

Prevádzka: Jarmočná 2, 040 01 Košice

+421 907 929 571

cesty@cestykosice.sk

IČO: 46897992
DIČ: 2023631049
IČ DPH: SK2023631049

Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I Oddiel: Sro Vložka č.: 30906/V

Číslo účtu: 1357050005 / 1111
IBAN: SK05 1111 0000 0013 5705 0005
SWIFT: UNCRSKBX
UniCredit Bank Slovakia a.s.

Zamestnanie

V prípade záujmu o pracovné miesto v našej spoločnosti nám pošlite svoj životopis na:

cesty@cestykosice.sk

Konateľ

Ladislav Erdélyi
l.erdelyi@cestykosice.sk

Vedúci oddelenia asfaltov

Vedúci oddelenia stavby

Vedúca oddelenia dopravy a mechanizácie

Monika Erdélyi Kolárska 
Manážer kvality a controlling
kolarska@cestykosice.sk
+421 907 929 571

Rozpočtár stavieb

Verified by MonsterInsights