Cesty Košice

Spevnené plochy
a stavebná činnosť

V mnohých prípadoch sú neoddeliteľnou súčasťou pri realizáciách a rekonštrukciách miestnych komunikácií aj spevnené plochy, chodníky, parkovacie státia či odvodňovacie systémy.

Naša spoločnosť sa okrem frézovania krytov a pokládky asfaltov špecializuje aj na stavebné práce ako je komplexná výstavba spevnených plôch, komunikácií, chodníkov a parkovísk. Tiež oporných múrov, osadenie cestných a parkových obrubníkov, pokládky dlažby a zatrávňovacích panelov (betónových, plastových), realizácia priepustov, rigolov a pod..

V RÁMCI SPEVNENÝCH PLÔCH POSKYTUJEME:
  •  Zemné práce, výkopy, násypy, odvozy

  •  Výstavba a prekládka inžinierských sietí 

  •  Výstavba spevnených plôch (komunikácie, parkoviská, chodníky,…)

  •  Zabezpečenie a pokládka zámkových a zatrávňovacích dlažieb

  •  Zabezpečenie a osadenie zvislého a vodorovného dopravného značenia

  • Výstavba rodinných domov a objektov obč. vybavenosti

  •  Terénne a sadové úpravy.

 

Verified by MonsterInsights