Zametanie a čistenie

Poskytujeme služby ohľadom údržby a čistenia miestnych komunikácií a ciest.

Po odfrézovaním krytov a podkladov poskytujeme dodatočnú službu zametania frézovanej plochy zametacím vozidlom Mercedes Ateco 1324 LKO s nadstavbou FAUN VIAJET 6 R/H spolu odsávaním alebo šmykom riadeným nakladačom so zametacou nadstavbou.

Taktiež dlhoročne spolupracujeme so spoločnosťou KOSIT a.s. pri zimnej alebo letnej údržbe mestských komunikácií.

V rámci tejto služby poskytujeme:

  • Zametanie a čiestenie krytov a plôch
Zametanie