Spevnené plochy a stavebná činnosť

V mnohých prípadoch sú neoddeliteľnou súčasťou pri realizáciách a rekonštrukciách miestnych komunikácií aj spevnené plochy, chodníky, parkovacie státia či odvodňovacie systémy.

Naša spoločnosť sa okrem frézovania krytov a pokládky asfaltov špecializuje aj na bežné stavebné práce spojené s tvorbou spevnených plôch – výstavba oporných múrov, montáž cestných a parkových obrubníkov, pokládka dlažby a zatrávňovacích panelov (betónových, plastových), realizácia priepustov, rigolov a pod..

V rámci spevnených plôch poskytujeme:

  • Zemné práce
  • Výstavba a prekládka inžinierských sietí menšieho rozsahu
  • Výstavba spevnených plôch (komunikácie, parkoviská, chodníky,...)
  • Zabezpečenie a pokládka zámkových a zatrávňovacích dlažieb
  • Zabezpečenie a osadenie zvislého a vodorovného dopravného značenia
  • Terénne a sadové úpravy
  • Drobné stavebné práce
Spevnené plochy a stavebná činnosť