Špecialisti na cesty
a komunikácie

Výstavba, opravy a údržba komunikácií, parkovísk či akýchkoľvek spevnených plôch

Sme serióznou stavebnou spoločnosťou v oblasti inžinierskych stavieb. Hlavným zameraním firmy je výstavba, rekonštrukcie a opravy komunikácií, spevnených plôch, parkovísk. Prevádzame frézovanie asfaltových a betónových krytov v akomkoľvek rozsahu, pokládky asfaltových krytov, zhotovovanie konštrukčných vrstiev, zemné práce, prepravu materiálu aj stavebných strojov. Tieto práce realizujeme vlastnými strojnými zariadeniami a dop- ravnými prostriedkami, s vlastnými zamestnancami. S dlhoročnými skúsenosťami v daných profesiách. Vaše požiadavky splníme promptne a hlavne vo vysokej kvalite.