ŠPECIALISTI NA OPRAVU A VÝSTAVBU
CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ,
CYKLOCIEST A CHODNÍKOV

 

O NÁS

Firma CESTY KOŠICE s.r.o. je profesionálnou stavebnou spoločnosťou pôsobiacou na Slovensku od roku 2012 v oblasti inžinierskych stavieb.

Hlavným zameraním spoločnosti je výstavba, rekonštrukcia a oprava:

  •  ciest a komunikácií

  •  parkovísk

  •  spevnených plôch

  •  chodníkov

  •  cyklociest

Vykonávame frézovanie asfaltových a betónových krytov a podkladov v akomkoľvek rozsahu, ručnú a strojovú pokládku asfaltových krytov a podkladov, zhotovenie konštrukčných vrstiev líniových stavieb, zemné práce, prepravné služby materiálov a strojov, ale aj kalkulácie rozpočtov a výkon stavbyvedúceho. Všetky práce vieme realizovať vlastnými strojnými, dopravnými a pracovnými kapacitami.

Vo všetkých fázach realizácie stavby a poskytovaní služieb kladieme dôraz na požiadavky investora a stavby, ako aj na kvalitu vykonaných prác za najlepšiu dosiahnuteľnú cenu.

ISO CERTIFIKÁTY:

SLUŽBY

ASFALTOVÉ KRYTY A  PODKLADY

SPEVNENÉ PLOCHY A STAVEBNÁ ČINNOSŤ

PREPRAVNÉ SLUŽBY

FRÉZOVANIE

ZAMETANIE A ČISTENIE

PRENÁJOM MECHANIZÁCIE S OBSLUHOU

 

2012

2237

326

78

Od roku
Hotových projektov
Klienti
Kilometrov ciest
 

KONTAKT

ZAMESTNANIE

V prípade záujmu o pracovné miesto v našej spoločnosti nám pošlite svoj životopis na:

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Masarykova 21, 040 01 Košice

+421 907 929 571

cesty@cestykosice.sk

IČO: 46897992
DIČ: 2023631049
IČ DPH: SK2023631049

Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I Oddiel: Sro Vložka č.: 30906/V

Číslo účtu: 1357050005 / 1111
IBAN: SK05 1111 0000 0013 5705 0005
SWIFT: UNCRSKBX
UniCredit Bank Slovakia a.s.

KONTAKTUJTE NÁS!

OSOBA PRVÉHO KONTAKTU

Monika Erdélyi Kolárska

Manážer kvality a controlling

 kolarska@cestykosice.sk

 +421907929571

KONATEĽ

Ladislav Erdélyi
l.erdelyi@cestykosice.sk

VEDÚCI VÝROBY

Ing. Marián Šandl
sandl@cestykosice.sk
+421 918 466 998

VEDÚCI

TECHNICKÉHO 

ÚSEKU

Ing. Stanislav Jančík

jancik@cestykosice.sk
+421 905 281 372

DISPEČING DOPRAVY

Miroslav Šebek

sebek@cestykosice.sk

+421 948 719 740

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

Ing.Ivan Bajtoš
bajtos@cestykosice.sk

+421 908 710 535

POKLÁDKY ASFALTU

Juraj Tatarko 
tatarko@cestykosice.sk
+421 918 852 709

INFORMAČNÉ VIDEO

KLIENTI