Cesty Košice
VITAJTE

Naša spoločnosť sa špecializuje na služby v oblasti opráv, údržby a výstavby komunikácií, parkovísk či akýchkoľvek spevnených plôch.

Napriek tomu, že sme mladou spoločnosťou garantujeme splnenie všetkých požiadaviek objednávateľov, čo je možné len s kvalitným tímom ľudí, ktorí či už ako stavbyvedúci, strojníci, asfaltéri dlhé roky pracujú v tomto odbore.

Naši zamestnanci sa podieľali na opravách komunikácií pre mesto Košice, na pokládkach asfaltov, výstavbe spevnených plôch pre spoločnosti Kaufland, Carrefour, Galéria...

Záujemcom o naše služby, okrem kvality podporenej autorizovaným skúšobníctvom, ponúkame variantné riešenia, návrhy-vizualizácie na možné skrášlenia okolia, zabezpečenie údržby, ústretovosť, korektnosť, slušnosť.
Pripravujeme nové technológie pre pokládku asfaltových krytov bez deformácií pre nadmieru namáhané miesta (zastávky MHD, križovatky).
Copyright 2013 CESTY KOŠICE s.r.o.