REFERENCIE

ROK 2019

ČS Shell v Košiciach, Vranove nad Topľou, Lučenec 

Modernizácia chodníkov, Revúca

Oprava MK obec Sokoľany

Modernizácia parkoviska, 210 predajňa potravín Lidl Košice

Modernizácia parkoviska ,120 predajňa potravín Lidl Prešov

Cyklistický chodník Krompachy centrum smer Slovinky

Obytný súbor Panoráma 5 v Košiciach

Pokládka asfaltových krytov po kanalizácii Malé a Veľké Trakany

Oprava výtlkov a povrchov ciest v meste Krompachy 2019 

Výstavba ihriska pre deti,mládež a dospelých z MRK

Súvislá oprava ciest druhej a tretej triedy pre Košický samosprávny kraj

Frézovanie asfaltových krytov v Banskobystrickom kraji pre spoločnosť Viakorp s.r.o.

ROK 2018

Asfaltovanie jestvujúcich miestnych komunikácií a chodníkov v obciach      

Oprava asfaltových krytov chodníkov v meste Poprad 

Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy I. etapa 

             

Oprava MK v obci Sady nad Torysou

Cyklistický chodník Krompachy centrum smer Slovinky

Rekonštrukcia MK a chodníkov - Čierna nad Tisou  

Výstavba - rodinný dom  Bungalov 1577 - Lokalita Čaňa tajwan        

Prístavba existujúceho objektu materskej školy a úpravy areálu – Snina

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v katastri Vlková

ROK 2017

Oprava komunikácie Sady nad Torysou

Rekonštrukcia MK v obci Dulová Ves

Rekonštrukcia ciest v okrese Krupina - 2017 (RI58 - RI66)

Oprava Mestských komunikácií a chodníkov v meste Poprad

Súvislá oprava cesty III/3302 v úseku Žarnov - intravilán

Rekonštrukcia MK - Agátová, Ortvaňová

Rekonštrukcia MK - Agátová II., Herlianska krátka

Tunel Višňové – pripájací pruh a obslužná komunikácia – realizácia podkladov a asfaltových krytov

Oravský Podzámok - odstránenie havaríjneho stavu

Rekonštrukcia ciest v okrese Žiar nad Hronom

ROK 2016

Frézovanie diaľničného mosta ev. č. D1-220 Podtureň

Oprava mestských komunikácií v meste Poprad

Oprava chodníkov v meste Levoča 

Oprava MK Predmestie a chodníkov vybraných úsekov v meste Levoča

Frézovanie Hruštín- Zákamenné

Frézovanie- mesto Prešov  

Úprava komunikácií a parkovacích plôch v NsP Trebišov a.s.

Obytný súbor PARK ANIČKA v Košiciach - komunikácie a spevnené plochy

ROK 2015

OC Fresh Gelnica - komunikácie a spevnené plochy

Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov v obci Stretava 

Regenerácia rómskeho osídlenia, Moldava nad Bodvou

Frézovanie a pokládka asfaltu Sucháň- Čebovce

Frézovanie- Liptovská Teplá, Liptovské Sliače

Frézovanie Martin- obchvat 

Výstavba spevnených plôch operačné centrum Šaca

Výstavba komunikácie- Veľká Ida

Frézovanie Martin- Príbovce

Frézovanie Trstenná

Frézovanie Dolný Kubín- Kniažia

Frézovanie a pokládka asfaltu- Nováčany

IKD Košice, nám. Maratónu mieru - Staničné námestie s napojením ŽSR

Spevnené plochy OC Fresh (rôzne mestá)

Komunikácie a parkovisko Labaš

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Košickom kraji I/50 Dargov-Svinica

ROK  2014

Rozšírenie parkoviska Supermarket FRESH Košice - Šaca

Parkovacie plochy pre zamestnancov NsP -Spišská Nová Ves

Zmena spôsobu zasobovania Veľkoskladu Labaš s.r.o

ROK 2013

Výstavba chodníka ,, Rožňavská ulica Košice" - Košice

Rokycany infraštruktúra  - Košice

Spevnené plochy HESTA a.s  - Prešov