Referencie

ROK 2016

Stavba: Objednávateľ:
Frézovanie diaľničného mosta ev. č. D1-220 Podtureň Cestné stavby LM
Oprava mestských komunikácií v meste Poprad Správa MK Poprad 
Oprava chodníkov v meste Levoča  REKOM - Košice s.r.o. 
Frézovanie Hruštín- Zákamenné Cestné stavby LM
Frézovanie- mesto Prešov   EUROVIA SK a.s.
Spevnené plochy- Park Anička BETPRES s.r.o. 

ROK 2015

Stavba: Objednávateľ:
Veľkosklad LABAŠ úprava spevnenej plochy  Reinter s.r.o. 
Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov v obci Stretava  BETPRES, s.r.o.
Moldava nad Bodvou - regenerácia rómskeho osídlenia STRABAG s.r.o.
Frézovanie a pokládka asfaltu Sucháň- Čebovce Cestné stavby LM
Frézovanie- Liptovská Teplá, Liptovské Sliače Chemkostav a.s.
Frézovanie Martin- obchvat  EUROVIA SK, a.s.
Výstavba spevnených plôch operačné centrum Šaca STRABAG s.r.o.
Výstavba komunikácie- Veľká Ida Montrúr s.r.o.
Frézovanie Martin- Príbovce  DOSA Slovakia, s.r.o.
Frézovanie Trstenná Cestné stavby LM
Frézovanie Dolný Kubín- Kniažia Metrostav a.s. 
Frézovanie a pokládka asfaltu- Nováčany KONŠTRUKTA spol. s.r.o.
Pokládka asfaltu- IKD Košice  STRABAG s.r.o.
Spevnené plochy OC Fresh (rôzne mestá) REINTER s.r.o. 

ROK 2014

Stavba:  Objednávateľ:      
Oprava miestnej komunikácie Obec Drienovec
Oprava MK v meste Poprad  Správa MK Poprad 
Opravy  komunikácii  STRABAG s.r.o.
Oprava asfaltových krytov chodníkov na MK Poprad Cestné stavby LM
Košice - stavebné úpravy chodníkov  STRABAG s.r.o.
Obytný súbor - Myslava II.  IZOLEX BAU s.r.o.
Asfaltovanie chodníkov Nad Jazerom  BS Košice s.r.o.
Opravu chodníkov v Mestskej časti Košice-Západ a výstavba parkovísk    MČ Košice -  Západ
Spevnené plochy OC Fresh- LABAŠ (rôzne mestá) REINTER s.r.o.

POKLÁDKY ASFALTOVÝCH KRYTOV

POKLÁDKY ASFALTOVÝCH KRYTOV MENŠIEHO ROZSAHU
MIESTO Objednávateľ
Banská Bystrica Alpine Slovakia spol. s r.o.
Ružmberok EUROVIA SK a.s.
Rožňava-ryhy Inžinierske stavby a.s.

POKLÁDKY ASFALTOVÝCH KRYTOV - CHODNÍKY 
Čaňa Strabag s.r.o.

POKLÁDKY ASFALTOVÝCH KRYTOV - CHODNÍKY A CESTY 
Košice II MČ Západ Košice

OPRAVY ASFALTOVÝCH KRYTOV CIEST II. A III. TRIEDY
Spiš Strabag s.r.o.

OPRAVY ASFALTOVÝCH KRYTOV A ZÁLIEVKY SPOJOV CIEST I. TRIEDY 
Doprastav a.s.

ZHOTOVENIE PARKOVÍSK - KOMPLET DODÁVKA 
Poľovnícka ul. MČ Západ Košice
Magurská ul. MČ Staré mesto Košice 


ĎALŠIE POKLÁDKY OBRUBNÍKOV
A DLAŽIEB PRE SÚKROMNÝCH INVESTOROV

Certifikáty