Ponúkané služby

 • Pokládka asfaltových krytov(ručná,strojová)
 • Výstavba spevnených plôch(komunikácie,parkoviská,chodníky a pod.)
 • Výstavba kanalizácií menšieho rozsahu
 • Frézovanie asfaltových a betónových krytov
 • Zabezpečenie a pokládka zámkových dlažieb
 • Terénne a sadové úpravy
 • Zabezpečenie a osadene zvislého a vodorovného dopravného značenia
 • Asfaltové zálievky priečnych a pozdĺžnych spojov
 • Preprava stavebných strojov do 22m a pracovných plošín do hmotnosti 10t prepravníom Renault Midlum s navijákom
 • Rezanie asfaltových a betónových krytov,búranie krytov
 • Preprava sypkých materiálov