O nás

Výstavba, opravy a údržba komunikácií, parkovísk, chodníkov a spevnených plôch

Firma CESTY KOŠICE s.r.o. je profesionálnou stavebnou spoločnosťou pôsobiacou na Slovensku od roku 2012 v oblasti inžinierskych stavieb.

Hlavným zameraním spoločnosti je výstavbarekonštrukcia a oprava:

ISO certifikáty
  • ciest a komunikácií
  • parkovísk
  • spevnených plôch
  • chodníkov
  • cyklociest

Vykonávame frézovanie asfaltových a betónových krytov a podkladov v akomkoľvek rozsahu, ručnú a strojovú pokládku asfaltových krytov a podkladov, zhotovenie konštrukčných vrstiev líniových stavieb, zemné práce, prepravné služby materiálov a strojov, ale aj kalkulácie rozpočtov a výkon stavbyvedúceho. Všetk práce vieme realizovať vlastnými strojnými, dopravnými a pracovnými kapacitami.

Vo všetkých fázach realizácie stavby a poskytovaní služieb kladieme dôraz na požiadavky investora a stavby, ako aj na kvalitu vykonaných prác za najlepšiu dosiahnuteľnú cenu.

Vývoj tržieb v jednotlivých rokoch

Graf