Kariéra

Úspech spoločnosti CESTY KOŠICE s.r.o. vyplýva hlavne z ochoty, motivácie a kvality poskytovaných služieb a pracovných výkonov.

Na základe tohto dôvodu kladieme vysokú dôležitosť odbornému vzdelaniu a ďalšiemu vzdelávaniu všetkých profesijných skupín zamestnancov. Vďaka vzdelávacím seminárom, školeniam a kurzom vytvárame optimálne predpoklady pre kariérny rast a celoživotné vzdelávanie sa na poli odbornej praxe.

V prípade záujmu pracovať v spoločnosti s rastúcim charakterom so zameraním dopravné stavby a stavebníctvo, nás kontaktujte so svojou žiadosťou písomne alebo telefonicky na kontaktných miestach.

Tešíme sa na Vaše oslovenie!